2013/11/20

Любовно писмоНапиши си любовно писмо
на папирус от моята кожа,
с капка кръв ще му сложа клеймо...
На скрижал ще наточа и ножа,

с който трябва да сториш Áгнец
същността ми, полепнала в тебе —
хляб не бях, но не бях и свѝнец — 
дъх бадемов в елея лечебен...

Напиши си, че още болиш,
(сърп ръждив за любови по жетва)
че превърна ме в тъжен дервиш,
сто молитви сменил срещу клетва.

Ведно с пъплещ на запад светлик
и в палто, натежало от спомен,
без пари, но с надежди — шиник —
хлопащ просяк, ранен и бездомен...

Палец грапав сложи му печат,
с две свещици, изплакали восък.
Сто пирона, макар че, стърчат
из нозете ми, тръгвам аз боса

по трънливия път на Годар,
с кръста вързан на кучешки жегли.
(Гладен вятър — шотландец-гайдар
за ярема обесен ме тегли.)

Ще достигна до твоя Едем —
вестоносец, от обич недишащ —
Бог с частицата твоя у мен,
разреши... Със ребро да подпиша!

Няма коментари: