2013/09/24

ЕвхаристияМечтите ще натиря във килер.
Косите си ще стегна в строга плитка.
Душата си ще скрия под чембер,
ще хвърля в огън бялата си китка.

Ще мина деветте земи пешком
(през сура есен, кал и звездопади).
Оставих свидна челяд, род и дом.
Криле съших, научих се да падам...

Посока имам - с птиците на юг...
(И те кат' мене гонят все химери!)
Скинията е моят храм, а тук —
в сърцето си — и сили ще намеря,

да нося в шепи вино и вода,
кило надежда, хляб и три жълтици...
За да откупя своята вина...
Пред теб небе, останало без птици.

Няма коментари: